SLSP Social Finance, s.r.o.
Výročná správa a Účtovná závierka
k 31. decembru 2023
a Správa nezávislého audítora
Marec 2024